Besparingen in de cultuursector

Deel je onze bezorgdheid? Teken de petitie 'Investeer meer in kunst, niet minder'!

Beste cultuurliefhebber

De voorbije dagen was er al veel te doen om de geplande besparingen in de cultuursector.
Als stedelijk cultuurcentrum worden we hoofdzakelijk ondersteund door de stad Leuven en zijn we op dit ogenblik dus niet rechtstreeks bedreigd in onze werking.
Maar we voelen uiteraard mee met de betrokken cultuurhuizen en de vele makers.

Waar we ons vooral grote zorgen over maken, is de drastische besparing van 60% op de projectsubsidies.
Deze subsidies zijn immers onontbeerlijk voor (vaak jonge) kunstenaars bij de realisatie van hun voorstellingen.

Ook in 30CC bieden we deze makers graag een warme thuis en de nodige kansen.
In het seizoen 2019-2020 staan er op onze planken maar liefst 25 producties die gemaakt worden met een projectsubsidie. Daarbij nieuwkomers als NOK, maar ook bekendere namen als Peter De Graef, Alexia Leysen, Dez Mona of het Roeland Hendrikx Ensemble.

Wanneer er door de knip in de projectmiddelen minder geïnvesteerd wordt in experiment en talent, zorgt dat voor een verschraling van het aanbod en een nog grotere druk op de lokale budgetten. 
Dit heeft niet alleen een effect op ons als cultuurcentrum, maar uiteindelijk ook op jou en al onze bezoekers.

Deel je onze bezorgdheid?
Teken dan de petitie ‘Investeer meer in kunst, niet minder’ en deel ze in je kennissenkring.
We zijn met meer dan we denken.

#ditisonspubliek #cultuurisvooriedereen #stateofthearts

Projectsubsidies binnen ons programma 2019-2020: