Over 30CC

Wij zijn 30CC

Wij zijn
... een zeer bedrijvig cultuurhuis dat een ruim, divers en kwalitatief aanbod aan podiumkunsten presenteert.
... een toegankelijk cultuurhuis dat methodieken ontwikkelt om een zo ruim mogelijk publiek te laten participeren en dat graag in vele partnerships samenwerkt.
... een innoverend cultuurhuis waar experiment, productie en talentontwikkeling ruimte en omkadering vinden.
... een motiverend cultuurhuis en motor van straffe Leuvense festivals, met diverse partners.

30CC toont graag!

Elk seizoen nodigen we ruim 320 theater-, muziek- en circusproducties uit. We investeren daarbij veel tijd en moeite in een zorgvuldige selectie.

 • We mikken op een gevarieerd aanbod dat spannend en avontuurlijk is, maar evengoed ontspannend en amusant. Nieuwe talenten en gevestigde makers wisselen elkaar af.
 • We zetten graag in op specialere projecten als The Sound of …, een Jonge Makers festival of Slow Book. 
 • We koesteren polyfonie en zijn gepassioneerd door stemmen. 
 • Met Bink! krijgen kinderen met (groot)ouders een bijzonder aantrekkelijk aanbod. Samen met PIEP zetten we verder in op kwalitatief aanbod voor de allerkleinsten. 
 • Lezen en laten lezen stimuleren we via Leuven Leest en in een uitgebreid literatuuraanbod.
 • We zijn fiere partners van de stadstheaters en met STUK presenteren we spraakmakende Dubbeldans.
 • We willen zowel een kwalitatief aanbod, als een kwalitatieve service bieden. Onze culturele acties organiseren we in zo optimaal mogelijke omstandigheden, met een correcte ticketprijs en performante communicatie. We presenteren in onze eigen zalen, maar werken ook graag buitenshuis in stemmige kerken en abdijen, op pleinen, festivalterreinen … en zoeken zo nieuwe publieken op.

30CC zet in op participatie en co-creatie!

We willen er zijn voor velen. We werken inclusief en zoeken methodieken om hen die we niet of moeilijk bereiken te mogen verwelkomen.

 • We zijn er voor iedereen: jong en oud, nieuwkomers, anderstaligen, autochtoon en allochtoon.
 • We willen verbinden en zijn gekant tegen een wij-en-zij-denken.
 • We werken niet vrijblijvend en zijn geëngageerd.
 • We zoeken allianties met buurt- en wijkcentra en trekken naar woonzorgcentra met verfijnd aanbod op maat.
 • We dienen diversiteit en werken mee aan samenleving en haar opbouw.
 • Kwetsbare mensen verdienen extra aandacht en we ondersteunen daarom voluit de sociaal-artistieke praktijk van Compagnie Tartaren en De FactorY.
 • We zetten ook jaarlijks in op een participatief project, cocreatief en bottom-up.
 • We ondersteunen en faciliteren.
 • Met initiatieven als TOP en De Curatoren geven we de ‘programmeersleutel’ aan jongeren met allochtone origine, bezoekers van de Leuvense buurtwerkingen en studenten.
 • We engageren ons ook in een uitgebreide scholenwerking. Via de website schoolmetcultuur.be tekenen scholen in op kwalitatief en omkaderd cultuuraanbod. Van herinneringseducatie rond WO II over verkennende proeftuinen tot belevingsvolle educatieve parcours.

30CC experimenteert en ontwikkelt!

We zetten man/vrouwkracht en middelen in om innovatieve artistieke en educatieve projecten te realiseren.

We werken hiervoor samen over sectoren heen, met velerlei partners: van Leuven Mindgate Creativity en KU Leuven tot Demos of Leuven 2030.

Veel is mogelijk, weinig moet.
Zowel het ontwikkelings- en onderzoeksproces als het eindproduct of presentatie zijn immers van belang.

We kiezen voor langlopende trajecten en allianties met kunstenaars, en als het even kan met focus op de aanpak van een maatschappelijke issue. Cultuur en kunst als (mede-)antwoorden op ecologische vraagstukken, gebrek aan sociale cohesie, digitale kloof, vergrijzing of vereenzaming.

30CC, motor van spraakmakende festivals!

Met onze festivals schakelen we elk jaar enkele versnellingen hoger.
We zijn daarbij ook vaak en graag de motor voor een ruimere samenwerking met diverse partners. Het geheel is immers groter dan de optelsom van de delen.

 • Met de Zomer van Sint-Pieter bieden we twee maanden lang charmante en kwalitatieve lunchconcerten in het hart van de stad.
 • Tijdens de veertiende Rode Hond wordt de stad vier dagen van families met kinderen: met een aantrekkelijk festivalcentrum, een bijzonder locatieproject, op maat gekozen en gemaakte producties …
 • Leuven Jazz groeide in korte tijd tot een vaste waarde op de Europese jazzkalender. We presenteren internationale toppers en talrijke Belgische jazztalenten en we zoeken ook nieuwe jazzplekken op. 
 • Tijdens CIRKL tonen we de top van de internationale circusscene, maar ook producties uit ons eigen circusatelier.