Passie van de stemmen

Passie van de Stemmen laat de unieke site van de Abdij van Park zinderen op de klanken van prachtige polyfonie. Alamire Foundation en 30CC nodigen (inter)nationale topensembles en -solisten uit, met muzikale parels uit de vroege renaissance tot aan de prille barok.