CIRKLABO is het Leuvens laboratorium waar circuskunst in al zijn vormen wordt verkend. Artiesten krijgen er de fysieke en mentale ruimte om te experimenteren, creëren en produceren.

Schrijf het in de agenda

29 september lanceren we een nieuwe open call voor  witruimte en coproductie 2023-2024

Circuswerkplaats

In CIRKLABO staan de artiest en de ontwikkeling van de circuskunsten centraal.
Niet-productiegericht experiment, uitwisseling en praktijkreflectie vormen de basispijlers.

Inspelend op ontwikkelingen binnen het circusveld, Leuven en de maatschappij, stimuleert de werkplaats artistieke verdieping van de circuskunst, voornamelijk rond de thema’s:

  • interdisciplinariteit binnen en buiten de kunsten
  • nieuwstedelijkheid 
  • digitale technologie

Residentie

CIRKLABO biedt werkruimte aan circusartiesten voor witruimte en coproductie. In 2021 kwamen al meer dan 30 circusartiesten over de vloer. 

CIRKL

CIRKL is een jaarlijks driedaags circusfestival in mei, gelegen in Leuven en georganiseerd door CIRKLABO, 30CC en Stad Leuven. Naast nationaal en internationaal werk, presenteren we ook nieuw, jong en experimenteel werk van CIRKLABO-residenten. Zesde editie: 12 - 14 mei 2023

Ontdek meer via www.cirklcircus.be.

SHARING IS SCARY 

Een praktijkuitwisseling tussen circusartiesten georganiseerd door CIRKLABO en THERE THERE Company.

CIRKLABO is een initiatief van cultuurcentrum 30CC. 
De werking wordt uitgebouwd in zeer nauwe en actieve samenwerking met de circussector en de directie cultuur van de stad Leuven. Cirklabo wordt vanaf 1 januari 2021 voor vijf jaar ondersteund door de Vlaamse Overheid in het kader van het Circusdecreet.