Residenties in 30CC

30CC gelooft in een nieuwe aanpak voor cultuurcentra.

De maatschappelijke context en het kunst- en cultuurlandschap zijn de afgelopen decennia drastisch veranderd.
Als cultuurcentrum van de toekomst wensen we geen passieve rol te spelen.

Onze missie is tweeledig:
We willen de kunsten in het hart van de samenleving plaatsen en wensen de kunsten te empoweren.
Het versterken van de positie van de kunsten doen we onder meer met een uitgebreide residentiewerking.


30CC-werkruimte

Binnen de 30CC-werkruimte zijn de residenties vooral gericht op experiment. Letterlijk en figuurlijk.

Broedplek

Elke dag zijn er podiumkunstenaars achter de schermen in de weer in onze repetitieruimtes.

CIRKLABO

In CIRKLABO staan de artiest en de ontwikkeling van de circuskunsten centraal.
Niet-productiegericht experiment, uitwisseling en praktijkreflectie vormen de basispijlers.