De Curatoren

Als jij op de top van een berg staat en iedereen kan je horen, wat zou jij dan roepen?

Met het curatorenprogramma zetten we voor het vierde seizoen Leuvenaars mee aan tafel! zij bepalen mee wat er op onze podia te zien zal zijn. Op deze manier willen we een andere blik binnenbrengen in onze werking en meer ruimte bieden aan experiment. 

  Buurthuizen

  Twaalf curatoren werken een programma uit waardoor de bezoekers van de buurthuizen zich meer betrokken voelen bij ons aanbod, dankzij een specifieke inhoud of door in de buurthuizen zelf te organiseren. Vanuit het thema ‘Kwetsbaarheid’ programmeren ze dit seizoen een mooie reeks, die het onderwerp telkens op een andere wijze belicht.

  Tegelijk geven de curatoren extra aandacht aan mensen die minder vanzelfsprekend hun weg vinden naar kunst of cultuur, zowel op als naast het podium. Ze plannen voorstellingen in de namiddag of verhuizen voorstellingen naar de buurthuizen.

  Verder willen de Curatoren Buurthuizen uw aandacht vestigen op de Leuvense stadsgezelschappen, fABULEUS, Het Nieuwstedelijk en Cie Tartaren. Ze dragen hen een warm hart toe.

  Studenten KU Leuven

  Elk jaar gaan vier studenten samen met onze programmatoren op zoek naar dat wat hun collegastudenten in Leuven aanspreekt. Van A tot Z beslissen ze inhoud, vorm, tijd en plaats. Door studenten, voor studenten. Dit seizoen is het thema ‘Maakbaarheid’ want de drie gekozen voorstellingen krijgen vorm door de interactie met het publiek, dat helemaal de touwtjes in handen heeft, of net niet ...

  veelbeLEUVENd - jong klassiek

  In deze nieuwe concertreeks geven we jong Leuvens muziektalent de nodige concertkansen. Deze jonge muzikanten staan bovendien zelf aan het roer van dit programma.

  Curatoren studenten UCLL, campus sociale school

  De studenten sociaal-cultureel werk programmeren tijdens het academiejaar een voorstelling voor hun medestudenten op de campus en leggen de link met een sociaal thema dat ze zo in de kijker zetten.

  Curatoren Paridaens en Miniemeninstituut

  Onder begeleiding van de jeugddienst en 30CC programmeren de jongeren een voorstelling op hun school. Daarbij nemen ze alles zelf in handen: van prospectie en communicatie tot catering en techniek.

  De Curatoren is een project binnen het Cera Impulsprogramma.