De Curatoren

Als jij op de top van een berg staat en iedereen kan je horen, wat zou jij dan roepen?

Voor het tweede seizoen geven we de ‘macht’ door aan Leuvense burgers: zij bepalen wat er op de podia van 30CC te zien zal zijn.

Op deze manier willen we nieuwe perspectieven binnenbrengen in onze programmatie en meer ruimte bieden aan experiment. Met dit traject willen we ook het draagvlak voor de kunsten in onze stad verhogen door mede-eigenaarschap van het aanbod en het kunstenveld verrijken.

Dit seizoen laten we drie verschillende groepen het programma bepalen:

  Buurtwerkingen

  Tien geëngageerde bezoekers van de Leuvense buurtwerkingen werkten toe naar de programmatie van een aantal voorstellingen vanuit het vertrekpunt: “Ieder mens zoekt zijn of haar plek in de wereld”.

  Uit verschillende sessies en de prospectie van vele voorstellingen, komen ze tot een uitgekiend en kwalitatief programma opgebouwd rond deze kernwoorden: stilte, eenzaamheid, verdwalen in het leven, een thuis hebben, ouderschap,..

  Curate your own - Jongeren 15+

  De jongste curatoren vormen een groep met een heel divers referentiekader. We daagden hen uit om projecten te selecteren die nog ontbreken in het aanbod. 

  Welke nieuwe verhalen moeten verteld worden? Welke nieuwe stemmen kunnen we aan bod laten komen? In welke projecten herken je jezelf het meest? 

  Samen met professionele coaches, Urban Woorden en 30CC keken ze veel theater en selecteerden voorstellingen voor jou.

   Studenten 18+

   Studenten Culturele Studies krijgen via het Curatorenprogramma de kans om hun eerste stappen te zetten in de werkpraktijk.

   Het programma nodigt hen uit om anders naar voorstellingen te kijken. Als ik programmator werd, wat voor een programmator wil ik zijn?

   Wat zou ik tonen aan een publiek? Welke beloftes wil/kan ik doen aan kunstenaars?...

    De Curatoren is een project binnen het Cera Impulsprogramma.