De Curatoren

Als jij op de top van een berg staat en iedereen kan je horen, wat zou jij dan roepen?

Met het curatorenprogramma zetten we voor het derde seizoen Leuvenaars mee aan tafel! zij bepalen mee wat er op onze podia te zien zal zijn. Op deze manier willen we een andere blik binnenbrengen in onze werking en meer ruimte bieden aan experiment. We willen de relatie tussen het cultuurcentrum en het publiek versterken en de dialoog met de kunstenaars stimuleren.

Dit seizoen laten we opnieuw drie groepen een eigen programma bepalen: de Leuvense buurtwerkingenstudenten KU Leuven en Leuvense jongeren verbonden aan Trill.
Op basis van een actueel onderwerp dat hen na aan het hart ligt, maakten ze uit het grote artistieke aanbod een selectie die ze omzetten in drie samenhangende programma’s. Als toeschouwer kan jij je door hen laten leiden en je – samen met hen en met de kunstenaars – verdiepen in een maatschappelijk onderwerp.

Bij alle voorstellingen organiseren De Curatoren voor- of nagesprekken. 

  Buurtwerkingen

  De Leuvense Buurthuizen brengen acht curatoren samen. Ze kozen voor ‘Verbondenheid’ als rode draad doorheen hun programma. In hun selectie van voorstellingen komt het thema op verschillende manieren aan bod: wat als je de verbondenheid verliest met je geest? Of met je land? Wat betekent de verbondenheid tussen vrienden en geliefden? Of met mensen die we beschouwen als 'anders'? Tegelijk geven de curatoren extra aandacht aan mensen die minder vanzelfsprekend hun weg vinden naar kunst of cultuur, zowel op als naast het podium. Ze plannen voorstellingen in de namiddag of verhuizen voorstellingen naar de buurthuizen.

  Verder willen de Curatoren Buurthuizen uw aandacht vestigen op de Leuvense stadsgezelschappen, fABULEUS, Het Nieuwstedelijk en Cie Tartaren. Ze dragen hen een warm hart toe.

  Leuvense jongeren, i.s.m. Trill

  Er is een overvloed aan jong talent en ambitie in de superdiverse wereld waarin we ons bevinden. De groep jonge curatoren wil met dit programma een nieuwe generatie acteer- en regietalent laten zien, die hun eigen verhalen in hun eigen vormentaal ontwikkelen.

  Urban lifestyle en culturele diversiteit zijn de insteek voor hun selectie. Maar sowieso laten ze zich niet in hokjes duwen en dat zal je ook merken aan deze eigenzinnige selectie.

  'Welkom in onze wereld'

   Studenten KU Leuven

   De studenten dachten na over een programma dat andere studenten zou aanspreken. Ze trokken de kaart van 'cultuur als feest' en schoppen keet met de bestaande theaterconventies. Met een verrassende selectie van voorstellingen tonen ze aan dat kunst fun is. Een danstheaterfeest, virtual reality of immersieve voorstellingen zijn enkele van hun keuzes.

    De Curatoren is een project binnen het Cera Impulsprogramma.