Twieënvafteg dooge corona vei de Leivenieërs

Amateurama 2.0

Leivenieër.be
zo 06/09/2020 - 11:00
Theater, Literatuur
De Bib Leuven
Zomerpodium binnenplein

Ticketprijzen

€ 5 - reservatie verplicht!

Dialectvereniging Leivenieër.be brengt een openlucht poëzievoorstelling. Leuvenaars worden uitgenodigd om een uurtje te luisteren naar andere Leuvenaars die coronagedichten voorlezen.

De gedichten worden geselecteerd uit ‘Twieënvafteg dooge corona vei de Leivenieërs’, een dichtbundel-dagboek over de bizarre periode 13 maart - 3 mei 2020. Geschreven in het Leuvens, “mei vertooling in ’t schue Vloms”.

Er komen grappige coronagedichten in voor, zoals ‘Seks’, ‘Traafieëste’, ‘Poosvakanse’ of ‘Solo-Drinke’, maar ook ernstige, zoals ‘Vei Betty en al d’ander’, ‘Vrum’ en ‘Verwarring treuf’.

Soms ook droevig, zoals in ‘E kinneke van twelf’ en ‘Et nief normool’, of reflecterend over de toekomst met ‘Goot er iet verandere?’.

Credits

Dit optreden kadert in ‘Amateurama 2.0’. Met dit traject wil 30CC zijn nauwe band met de amateurverenigingen benadrukken. 30CC geeft hen enerzijds meer zichtbaarheid door hen te linken aan de eigen werking en zorgt anderzijds voor empowerment door het organiseren van masterclasses.