Amateurama 2.0

Amateurs! Voor ons geen scheldwoord maar wel een geuzennaam voor de Leuvense amateurgezelschappen. Want amateurs dat zijn liefhebbers. Mensen met een groot hart voor de kunst. Met Amateurama 2.0 wil 30CC haar nauwe band met de amateurverenigingen in Leuven benadrukken en vorm geven.

Amateurama 2.0 is een samenwerkingsprogramma dat enerzijds talenten van de acteurs, zangers, regisseurs, dansers, technici, … helpt ontwikkelen en tegelijk hun verenigingen meer zichtbaarheid geeft bij een breder publiek.

Het programma bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Masterclasses: professionele kunstenaars bieden expertise op maat aan de verenigingen
  2. Integratie van amateurvoorstellingen in de (festival)werking van 30CC
  3. Co-producties waarbij professionele en amateurgezelschappen samenwerken.

Amateurama 2.0 heeft twee luiken: podiumkunsten (muziek, dans, theater, musical, circus, cabaret) en beeldende kunsten.

Voor vragen en voorstellen rond podiumkunsten kan je terecht bij 30CC (Christel Dusoleil), voor de beeldende kunsten bij Expo Leuven (Greet Verbruggen).