Vacature beleidsmatige projectcoördinator vrijetijdsregio Oost-Brabant

Voor een opdracht van 1 jaar aan 20% VTE zijn we op zoek naar een beleidsmatige projectcoördinator (v/m/x)

In het kort

 • Diploma Master of bachelor met ervaring
 • Contract PC 329.01 / L1 tijdelijke job
 • Werkregeling 1/5 VTE
 • Organisatie vzw 30CC
 • Solliciteren tot en met 29 juni 2023

30CC en de regionale werking

30CC, het cultuurcentrum van Leuven zet de schouders onder de mogelijke opstart van een vrijetijdsregio Oost-Brabant; een nog verder te structureren samenwerking tussen maximaal 27 gemeenten uit de Provincie Vlaams-Brabant

Onze intergemeentelijke samenwerking kan ondersteund worden met een werkingssubsidie als ze een regierol opneemt als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld. Verbinding staat centraal in het bovenlokaal cultuurdecreet; Verbinding tussen culturele sectoren en disciplines zoals kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten. Maar ook verbinding tussen het lokale en het Vlaamse niveau.

Naast verbinding stimuleert het decreet samenwerking met andere beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn, toerisme, sport, ruimtelijke ordening, economie, onroerend erfgoed …).

Wat houdt de job in?

Je vervult de regierol voor het bovenlokale cultuur- en vrijetijdsveld

 • Je staat in voor de visieontwikkeling en beleidsvoorbereiding van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
 • Je maakt een subsidiedossier voor projectsubsidies om tegen november 2025 in te dienen binnen het bovenlokaal cultuurdecreet.
 • Je volgt de bovenlokale vergaderingen op.
 • Je zet een netwerk van actoren op, onderhoudt het en maakt er deel van uit.
 • Je bouwt bruggen tussen actoren in het werkveld en zorgt voor duurzame verbindingen.
 • Je zoekt afstemming, ontwikkelt transversale samenwerkingsverbanden en bouwt deze uit.
 • Je informeert actoren, ondersteunt hen en zet hen aan tot actie.
 • Je behartigt de belangen van het IGS m.b.t. bovenlokale cultuur- en vrijetijdswerking op diverse niveaus.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur met focus op cultuur, in combinatie met 6 jaar relevante ervaring.

OF

 • Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur met focus op cultuur, in combinatie met 10 jaar relevante ervaring.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met de brede vrijetijdswerking.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het lokale bestuursniveau in Vlaanderen en Brussel, overheidsstructuren en regelgeving, intergemeentelijke samenwerking, bovenlokaal beleid en bijhorende financieringsmogelijkheden zijn pluspunten.
 • Aantoonbare affiniteit met de regio waarin het intergemeentelijk samenwerkingsverband actief is, is een pluspunt.
 • Je hebt kennis van het decreet Bovenlokale Cultuurwerking (15 juni 2018) en noties van belendende decreten (Sociaal-Cultureel werk, Erfgoed, Kunsten, Participatie, Gemeentedecreet, onroerend erfgoed …).
 • Je bent bereid tot bijscholing, vorming en leren van anderen wanneer één of meerdere van bovenstaande zaken niet tot het bestaande kennispalet behoren.
 • Je bent van onberispelijk gedrag en geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je beschikt over de nodige basis- of voortgezette kennis van de gangbare computerprogramma’s (zoals bv. Word, Excel, Outlook, Powerpoint, …).

Wat bieden we jou?

Statuut

Tijdelijke job, 1 jaar

Loon

 • Barema PC 329.01 – L1
 • Je brutoloon situeert zich a rato tussen € 3.433,58 en € 4.351. per maand voor een voltijdse functie (index januari 2023), afhankelijk van je ervaring. Een exacte loonsimulatie op basis van je persoonlijke situatie kan aangevraagd worden.
 • Thuiswerkvergoeding: € 3 per dag
 • Maaltijdcheques: € 8 euro per gewerkte dag
 • Tussenkomst woon-werkverkeer met de fiets of openbaar vervoer

Vakantie

A rato 20 wettelijke en 15 extralegale vakantiedagen per jaar (voltijdse functie en afhankelijk van hoeveel je vorig jaar werkte).

Hoe verloopt de selectie?

1. Screening
We evalueren de sollicitaties.

2. Sollicitatiegesprek
Als je uitgenodigd wordt voor een gesprek, zal dit wellicht plaatsvinden in de eerste week van juli. Indien noodzakelijk kan het ook via een online gesprek.

Hoe solliciteren?

Bezorg ons:

 • Jouw cv
 • Een brief waarin je jouw persoonlijke motivatie toelicht
 • Een scan of foto van je diploma’s

Ten laatste 29 juni 2023

Via mail naar: mia.vervoort@leuven.be