Sharing is Scary

Een praktijkuitwisseling tussen circusartiesten

(English below)

-- Inschrijvingen volzet -- mail info@cirklabo.be voor een plekje op de wachtlijst

Sharing is scary is een vijfdaagse praktijkuitwisseling circuscreatie in Leuven, door en voor circusartiesten en -makers. Vier circusartiesten/-gezelschappen delen hun praktijk recht uit de repetitiestudio: werkvormen en methoden van creatie, live toegepast op de deelnemers. We gaan samen de vloer op en praten samen na. De week eindigen we met een dag nawerking/reflectie/conclusie, met de hulp van dramaturge Marie Peeters die ons de hele week volgt.

Wanneer? 8-12 november 2021 van 9u30 – 16u @CIRKLABO Leuven
Waar? Predikherenkerk, O.L.Vrouwstraat, 3000 Leuven
Wie? Voor professionele circusartiesten en circusstudenten.
Hoe? Gratis, aanmelden voor 25 oktober via info@cirklabo.be met beknopte CV & motivatie. Let op: plaatsen zijn beperkt en voorrang wordt gegeven aan wie de hele week kan.

'Delende' artiesten


ENGLISH


-- Applications closed -- mail info@cirklabo.be for a place on the waiting list

Circus creation: practice exchange

Sharing is scary is a five day long exchange of creation practice for circus artists in Leuven. Four circus artists/circus companies share their practice straight from the rehearsal studio: creation tools and methods are put into action live with the participants. We meet on the floor and talk about it afterwards. The last day of the week we reflect on our actions and findings, together with dramaturge Marie Peeters, who will be following us throughout the week.

When? 8-12 november 2021 from 9h30 – 16h @CIRKLABO Leuven
Where?
Predikherenkerk, O.L.Vrouwstraat, 3000 Leuven
Who?
For professional circus artists and circus students
How?
Free, send your application before october 25th to info@cirklabo.be with short CV and motivation. Please note: places are limited and priority will be given to those who can attend the whole week.

'Sharing' artists