Residenties in 30CC

30CC gelooft in een nieuwe aanpak voor cultuurcentra.
De maatschappelijke context en het kunst- en cultuurlandschap zijn de afgelopen decennia drastisch veranderd.
Als cultuurcentrum van de toekomst wensen we geen passieve rol te spelen. 

Onze missie is tweeledig:
We willen de kunsten in het hart van de samenleving plaatsen en wensen de kunsten te empoweren.
Het versterken van de positie van de kunsten doen we onder meer met een uitgebreide residentiewerking.

30CC-RUIMTE in Cas-co

Binnen de 30CC-RUIMTE in Cas-Co zijn de residenties vooral gericht op experiment. Letterlijk en figuurlijk.

In 2021 bieden we residentiemogelijkheden aan podiumkunstenaars die participatief aan de slag willen gaan.

CIRKLABO

In CIRKLABO staan de artiest en de ontwikkeling van de circuskunsten centraal.
Niet-productiegericht experiment, uitwisseling en praktijkreflectie vormen de basispijlers.

Podiumresidenties

De theaterzalen van 30CC blijven voorlopig nog gesloten voor het publiek. Dit wil echter niet zeggen dat onze podia leeg zijn. Het worden plekken om te maken: Leuvense artiesten zijn er welkom als resident om te creëren en te experimenteren.
Benieuwd wie er al aan het werk was in onze zalen? 

Professionele makers die nood hebben aan repetities in een theater-technische setting kunnen zich kandidaat stellen