CIRKLABO is het Leuvens laboratorium waar circuskunst in al zijn vormen zal worden verkend. Artiesten krijgen er de fysieke en mentale ruimte om te experimenteren, creëren en produceren. Als nieuwe circuswerkplaats is het een voortzetting én herdenking van de huidige residentiewerking en het festival CIRKL.

CIRKLABO is een initiatief van cultuurcentrum 30CC, de werking wordt uitgebouwd in zeer nauwe en actieve samenwerking met de circussector en de directie cultuur van de stad Leuven. De nieuwe circuswerkplaats start op 1 januari 2021. Vanaf dan wordt CIRKLABO voor vijf jaar ondersteund door de Vlaamse Overheid in het kader van het Circusdecreet.

CIRKLABO is een artist-centered werkplaats in Leuven, waar de ontwikkeling van de circuskunsten centraal staat. Niet-productiegericht experiment, uitwisseling en praktijkreflectie vormen de basispijlers van deze ruimtelijk meerpotige werkplaats (met verschillende ruimtes in de regio van Leuven). Inspelend op ontwikkelingen binnen het circusveld, Leuven en de maatschappij, stimuleert CIRKLABO artistieke verdieping van de circuskunst, voornamelijk rond de thema’s interdisciplinariteit binnen en buiten de kunsten, nieuwstedelijkheid en digitale technologie.

CIRKLABO werkt voor haar residentiewerking onder andere met het format van een OPEN CALL.