OPEN CALL WITRUIMTE 2021

Open call Witruimte biedt kunstenaars witruimte voor zowel niet-resultaatsgericht (praktijk)onderzoek en experiment als voor creatie en training in het kader van de ontwikkeling van een artiest en/of de circuskunsten.

Stel je kandidaat

Kandidaten kunnen zich via een open format (schriftelijk, video …) aanmelden voor de OPEN CALL WITRUIMTE 2021. 

Zorg ervoor dat volgende zaken aan bod komen in de gemotiveerde kandidaatstelling :

 • Een beschrijving van waarvoor je de witruimte wil inzetten. 
 • Hoe helpt deze witruimte je in jouw artistieke ontwikkeling en/of in de ontwikkeling van circuskunsten? 
 • Waarom zou CIRKLABO een goede partner zijn? Waarom wil je in Leuven werken? 
 • Welke ondersteuningsnoden heb je? Op welke manier kan CIRKLABO hier volgens jou aan tegemoet komen? (zie ondersteuningsmogelijkheden) 
 • Welke kennis, expertise of knowhow mis je nog? 
 • Naam, contactgegevens en CV van de betrokken artiest(en).

Ondersteuning door CIRKLABO

Samen met de residenten wordt bekeken hoe CIRKLABO kan bijdragen tot hun artistieke ontwikkeling, welke (samenwerkings)mogelijkheden de circuswerkplaats kan bieden, en wat de artiesten eventueel willen en kunnen betekenen voor de circuswerkplaats en andere actoren.

Afhankelijk van de noden biedt CIRKLABO volgende ondersteuning:

 • Werkruimte
 • Verblijfsruimte, productiebudget
 • Netwerk van mogelijke partners uit verschillende sectoren (cultuur, sociaal, educatie, wetenschap, high-tech, sociaal-artistiek …)
 • Logistieke, technische en communicatieve ondersteuning
 • Ondersteuningsbudget voor het inschakelen van externen

Deadline 18 december 2020

Stuur jouw gemotiveerde kandidaatstelling met vermelding van OPEN CALL WITRUIMTE 2021 per mail (voorkeur) of per post naar:

 • info@cirklabo.be 
 • 30CC – CIRKLABO – Rijschoolstraat 4/0004 – 3000 Leuven

Contact

CIRKLABO is een nieuwe circuswerkplaats. Mocht je vragen hebben over de ondersteuning die we kunnen bieden, of over de verschillende locaties die we ter beschikking hebben, kan je ons contacteren via:

Download

Meer info over de selectieprocedure, leescommissie en adviesraad lees je in de Open Call.