Feest van de Filosofie - ONLINE

met Merlin Sheldrake
Literatuur, Festival
Gratis
18+
Dit evenement is gratis
of bestel via de 30CC ticketlijn

Entangled Lives: Fungal Networks, Ecology, and Us

Bij natuur denken we doorgaans aan flora en fauna, aan lange wandelingen door het bos en aan natuurfilms die ons langs de uithoeken van de planeet voeren. Onlosmakelijk doemt dan ook het beeld op van de schade die de mens berokkent aan de natuur, waarbij we haar enerzijds beperken tot een gebied ter grootte van een postzegel en we anderzijds geconfronteerd worden met extreme temperaturen en desastreuze natuurrampen. 

Wat als we radicaal anders proberen te denken over het leven op aarde? 

In deze lezing gaat de internationaal vermaarde bioloog Merlin Sheldrake in op zijn onderzoek naar schimmels, een levensvorm die verweven is met alles om ons heen. De studie van dit veronachtzaamde rijk van organismes heeft verstrekkende implicaties voor onze opvattingen over wat de natuur is en hoe de mens zich daar toe verhoudt. 

Deze en andere filosofische vragen staan centraal bij een reflectie op wat we kunnen leren van schimmels – de onvoorziene mogelijkheden en de veronachtzaamde risico’s die Sheldrakes studie ons toont.

  • De avond wordt ingeluid door een lezing van Merlin Sheldrake, gevolgd door een respons van Katrien Hens (UA) en een vraaggesprek. 
  • Liesbeth Schoonheim (KUL) is moderator van dienst. De voertaal is Engels.

Deze lezing is onderdeel van de Maand van de filosofie  die dit jaar als thema ‘De natuur was hier’ heeft.