Dag van de vrouw

De vrouw als voorbeeld voor de maatschappij

za 04/03/2023 - 12:30 - 20:00
Gastvoorstelling, Gratis
Dit evenement is gratis

Thema: De Vrouw, Onderwijs & Ondernemerschap

SDG 4 wil zorgen voor rechtvaardig, inclusief en kwalitatief goed onderwijs en mogelijkheden voor een leven lang leren voor iedereen.

Hoewel er enorme vooruitgang in deze richting is geboekt, blijkt uit de statistieken dat vrouwen, die meer dan de helft van de wereldbevolking uitmaken, minder onderwijs volgen dan mannen. Evenzo gaat een aanzienlijk aantal kinderen in de wereld nog steeds niet naar school. Hierdoor wordt de door de UNESCO gewenste gelijkheid van het onderwijs niet hersteld, noch het belang ervan voor de vermindering van de ongelijkheden en de bevordering van de gelijkheid van het geslacht.

Bovendien heeft de recente Covid 19 pandemie met haar beperkingen en restricties het wereldwijde onderwijssysteem ondermijnd en de reeds geconstateerde ongelijkheden nog versterkt. Daarnaast blijkt uit statistische gegevens dat vrouwen op de arbeidsmarkt worden achtergesteld. Zij verdienen minder dan mannen en werken meer in huishoudelijke of laagbetaalde banen. In veel landen krijgen meisjes nog steeds moeilijk toegang tot bepaalde banen en beroepen. De werkomgeving lijkt selectief en discriminerend.

Om dit tekort te verminderen lijkt het ons belangrijk enerzijds bijzondere nadruk te leggen op de opleiding van vrouwen in het algemeen en vooral op die van jonge meisjes, anderzijds deze aan de realiteit aan te passen zodat zij nuttig zijn voor de samenleving, onafhankelijk, producent en gelijkwaardig aan de mannen. Op lange termijn moeten we het ontstaan van een egalitaire en vreedzamere samenleving aanmoedigen.

programma

  • Film over de educatie van vrouwen + nagesprek
  • workshops dansen, haren vlechten, klimaat en vrouwen in de wetenschap
  • nagesprekken en workshops worden geleid door vrouwelijke ondernemers, vrouwen (of mannen) met ervaring in de opleiding van jonge meisjes, kunstenaars, partners in onderwijs en opleiding.
  • receptie en netwerken

De toegang is gratis.