Programmawijziging: Tender Men wordt Solo Night

Koen De Preter ontvangt geen projectsubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor zijn nieuwe creatie Tender Men. De productie wordt uigesteld tot volgend seizoen.

Op het nieuwe programma staan vier korte performances, twee van de hand van Koen De Preter zelf, twee van nauw verwante artiesten met wie hij ooit samen op de planken stond.