Coronamaatregelen verlengd tot 1 april

In afwachting van verdere overheidsbeslissingen houden wij onze deuren gesloten.

Het Overlegcomité besliste op vrijdag 5 februari om de coronamaatregelen voor de cultuursector te verlengen tot 1 april

Op het volgende Overlegcomité (26 februari) worden deze maatregelen bekeken, op basis van de voorstellen van het
COVID-commissariaat en de experten van de GEMS.

Wij houden onze deuren dan ook gesloten en serveren je in de tussentijd meerdere (digitale) alternatieven.