OPEN CALL COPRODUCTIE 2022

OPEN CALL COPRODUCTIE 2022 biedt residentie en coproductieondersteuning aan kunstenaars die relevant zijn in dit tijdgewricht. Dat kan zowel voor de creatie van producties, als voor het voeren van artistiek onderzoek, steeds in het kader van de ontwikkeling van een artiest en/of de circuskunsten.

Stel je kandidaat

Kandidaten kunnen zich via een open format (schriftelijk, video …) aanmelden voor de OPEN CALL COPRODUCTIE 2022. Zorg ervoor dat volgende zaken aan bod komen in de gemotiveerde kandidaatstelling:

 • Een beschrijving van jouw project op vlak van inhoud, budget, planning, team en partners.
 • Waarom zou CIRKLABO een goede partner zijn voor jouw project? Waarom wil je dit project in Leuven doen? 
 • Welke ondersteuningsnoden heeft jouw project? Op welke manier kan CIRKLABO hier volgens jou aan tegemoet komen? (zie ondersteuningsmogelijkheden)
 • Hoe kadert jouw project in jouw artistieke ontwikkeling en/of in de ontwikkeling van circuskunsten? 
 • Welke kennis, expertise of knowhow mis je nog in jouw project? 
 • Naam, contactgegevens en CV van de betrokken artiest(en).

Focus

CIRKLABO focust bij haar coproducties op drie dimensies:

 1. Nieuwstedelijkheid en nieuwe publieksrelaties 
  De stad ruimtelijk op een andere manier gebruiken, aandacht voor alternatieve publieksopstellingen, dialoog met het publiek , ...
 2. Sociaal-artistieke interactie en verbinding met maatschappelijke actoren 
  Werken met maatschappelijk kwetsbare groepen, participatieve kunstpraktijk, ...
 3. Transdisciplinariteit en innovatie 
  Bruggen bouwen tussen circus en andere kunstvormen, disciplines en sectoren, link leggen met en inzetten van nieuwe technologieën, ...

Deze dimensies zijn niet dwingend, maar een pluspunt in de Open call coproductie 2022.

Ondersteuning

Samen met de residenten wordt bekeken hoe CIRKLABO als coproducent kan bijdragen, welke (samenwerkings)-mogelijkheden de circuswerkplaats kan bieden en wat de artiesten eventueel willen en kunnen betekenen voor de circuswerkplaats en andere actoren. De residentie en coproductieondersteuning kunnen ten vroegste starten in januari 2022.

Afhankelijk van de noden biedt CIRKLABO volgende ondersteuning:

 • Werkruimte
 • Coproductiebudget
 • Verblijfsruimte, catering, terugbetaling vervoerskosten
 • Netwerk van mogelijke partners uit verschillende sectoren (cultuur, sociaal, educatie, wetenschap, high-tech, sociaal-artistiek …)
 • Logistieke, technische en communicatieve ondersteuning
 • Ondersteuningsbudget voor het inschakelen van externen 


Deadline 18 december 2020

Stuur jouw gemotiveerde kandidaatstelling met vermelding van OPEN CALL COPRODUCTIE 2022 per mail (voorkeur) of per post naar:

Contact

CIRKLABO is een nieuwe circuswerkplaats, mocht je vragen hebben over de ondersteuning die we kunnen bieden, de verschillende locaties die we ter beschikking hebben, kan je ons contacteren via

Download

Meer info over de selectieprocedure, leescommissie en adviesraad lees je in de Open Call.