Wat is De FactorY

De FactorY is een sociaal-artistiek project met een atelierwerking beeldende kunsten in Leuven. Ze verwelkomt mensen die minder gemakkelijk toegang vinden tot het gewone kunstcircuit. De FactorY creëert voor haar deelnemers een aangepaste begeleiding die aanzet om hun creativiteit om te zetten in beeldend werk, en dit in een veilige context en in alle vrijheid. Dit biedt uitzicht op de ontdekking van eigen, onvermoede mogelijkheden tot en met het vormgeven van een eigen(gereid) artistiek parcours.

Door middel van dit aanbod leggen de factoristen contacten, niet alleen met elkaar maar ook met de ruimere wereld. Via de wegen van de creativiteit wordt de wereld geëxploreerd, sociale en culturele vaardigheden vormgegeven, en een positieve identiteit ontwikkeld. De Factory is een tijdelijk platform dat haar deelnemers de mogelijkheid biedt door te stromen naar andere leer- en werkniveaus zoals een traject aan de academie, cursussen, samenwerkingsverbanden.

Door hun werk en de beleving van artistieke processen bieden de factoristen een inkijk op hoe de maatschappij in elkaar zit, of in elkaar zou moeten zitten. Het is de uiting van het werken aan een mooie en betere wereld, en de zoektocht naar een plaats hierin.

De FactorY draagt in Leuven en daarbuiten bij aan acties die de dualisering in onze samenleving in vraag stellen. Zij denkt tevens na over hoe het creatieve, beeldende werk dat ontstaat vanuit haar specifieke werking zijn weg vindt naar de maatschappij en het artistieke discours.

De FactorY is een project ingebed in de werking van 30CC i.s.m. WISPER. Het atelier is gehuisvest in de inspirerende omgeving van het Openbaar Entrepot voor de Kunsten aan de Vaartkom in Leuven, waar naast De FactorY nog tal van andere artistieke en culturele organisaties gehuisvest zijn (http://www.opek.be/).